دسته: کانون ایرانگردی و ایرانشناسی
برگزاری جلسه شورای دبیران کانون های فرهنگی

برگزاری جلسه شورای دبیران کانون های فرهنگی

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ :: ساعت ۰۱:۴۱ ب.ظ

جلسه شورای دبیران کانون های فرهنگی با حضور کارشناسان امورفرهنگی برگزار شد و آقای محمد صادق گلی (دبیر کانون ادبی) به عنوان دبیر دبیران کانون های فرهنگی انتخاب شد.