دومین جشنواره صدف

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

دومین جشنواره صدف نیمه اول اسفند ۹۶ در پردیس فارابی برگزار می گردد.

دیدگاه ها