دعوت نامه جلسه استادان مشاور و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی – دانشجویی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

سه شنبه ۲ آبان ۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ تالار شهید مطهری

با حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی پردیس فارابی

دیدگاه ها