فرم‌ها و آیین نامه‌ها

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

اعضای محترم کانون های فرهنگی و انجمن های علمی می توانند فرم های مورد نیازشان را از بخش ذیل دریافت نمایند.

     ۱-اردوی انجمن

    ۲-اردوی تشکل

۳-درخواست اقلام برنامه (فرم ۱۰)

۴-رزرو تالار

    ۵-سرانه اردو

     ۶-فعالیت تشکل

     ۷-فعالیت سیاسی

     ۸-قرار داد

    ۹-گزارش برنامه های فرهنگی

    ۱۰-مجوز اردوی کانون

دیدگاه ها