درخشش دانشجویان پردیس فارابی در سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور (مرحله سراسری) با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این دوره که طی روزهای ۱۹ لغایت ۲۲ شهریور ۹۶ به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد سه نفر از دانشجویان پردیس فارابی به شرح زیر حائز رتبه شده و به مرحله ملی راه پیدا کردند:

سجاد پروینی نژاد: رتبه اول رشته قرائت تحقیق (برادران)

طیبه صبوری: رتبه سوم رشته قرائت تحقیق (خواهران)

احمدعلی رضانژاد: رتبه سوم وبلاگ نویسی

دیدگاه ها