تقدیر از زحمات مهندس رضائی

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

امروز در جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس فارابی از زحمات مهندس رضائی بابت راه اندازی و افزایش سرعت اینترنت خوابگاه ها و مجموعه پردیس تقدیر و قدردانی گردید.

دیدگاه ها