مسابقات قرآن دانشجویان در گرگان

چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

مسابقات قرآن دانشجویان مرحله سراسری با حضور هشت نفر از دانشجویان پردیس در گرگان برگزار خواهد شد

دیدگاه ها