آغاز ثبت‌نام وام عتبات دانشجویان از فردا

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

 ثبت نام وام عتبات دانشجویان از چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶ آغاز و تا ۳۰ شهریور ۹۶ ادامه خواهد داشت و میزان وام دانشجویان مجرد به یک میلیون تومان و دانشجویان متاهل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین امکان پرداخت وام به هریک از زوجین در صورتی که هر دو دانشجو باشند، میسر است.

دیدگاه ها