گزارش اردوی کاشان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

مرکز مشاوره دانشگاه اردوی ویژه خوابگاه دختران به مقصد کاشان را روز جمعه ۹۶/۲/۲۲ برگزار نمود. در این اردو بازدید از اماکن تاریخی کاشان به شرح  ذیل اجرا گردید:  باغ فین(کوشک صفوی، کوشک قاجار و …)،  خانه بروجرد­ی­ها،  حمام سلطان امیر احمد، دیدار از مراسم گلابگیری و دیدار از آبشار نیاسر.

در این اردو کارگاه “آموزشی مهارتهای”کنترل خشم” توسط خانم عظیمی از روانشناسان مرکز برگزار گردید. در این کارگاه مطالب ذیل ارائه شد: ابعاد روانی انسان و ارتباط آن­ها با یکدیگر(افکار، احساسات و رفتار)، علل پیدایش خشم، شیوه­های بروز خشم و تکنیک­های مقابله­ای.

دیدگاه ها