اردوی کاخ گلستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

مرکز مشاوره دانشگاه اردوی ویژه خوابگاه­های رشید و فرجام  به مقصد کاخ گلستان را روز چمعه ۹۶/۲/۲۹ برگزار می­ نماید.

دیدگاه ها